Fjellhytter i Valdres

Valdres Hytter sitt hovedprodukt er skreddersydde fjellhytter som er designet etter dine ønsker og behov. Hyttene bygges i storveggsystem på inntil hele 9 m i vårt verksted i Tisleidalen i Valdres, noe som gjør monteringen på hyttetomten rask og effektiv. Vi er kjent for å være fleksible i alle løsninger og er derfor ingen typisk “ferdighytte”-produsent, noe variasjonene mellom våre referansehytter viser.

Vi tar gjerne på oss hele prosjektet fra planlegging og tegning, til oppsett av grunnmur, produksjon og montering av hytten. Vi kan også hjelpe deg med stein, skifer og torv til utearealet, og interiør som kjøkken og peiser.

“Skreddersydde fjellhytter som er designet etter dine ønsker og behov”

Produksjon av fjellhytte i Tisliedalen

Produksjonen

Etter planlegging sammen med deg som kunde kan vi begynne produksjonen av hytta i vårt verksted. Vi prefabrikkerer vegger og raustvegger i veggelement på inntil hele 9 meter, noe som igjen gir stor helhet i bygget.

Maksimalt av innredningsmaterialene kappes i verkstedet, til og med gerikter (dør- og vinduslister) prekappes.

 

Bilde: Veggelement monteres i vår jigg.

Grunnmur

Ofte settes grunnmuren opp mens hytta prefabrikkeres i verkstedet. Vi benytter oss av ringmurselement med betonggulv eller sålefundament med ringmur og ventilert krypkjeller avhengig av tomten, hytten og ditt ønske som kunde.

 

 

Bilde: Ringmurselement med betonggulv og vannbåren
gulvvarme står klar for en hytte fra Valdres Hytter

Ferdig grunnmur til fjellhytte
Montering av raustvegger på fjellhytte

Montering

Hele vegger monteres på byggeplass med kranbil. Til slutt heises raustvegger og takstoler på plass. Slik blir dette en effektiv byggemåte som ikke minst sikrer bygget for nedbør. Allerede etter første dag er bygget tildekket med presenninger.

 

Bilde: Her monteres Raustvegg

Ta kontakt for en uforpliktende prat og et godt tilbud på ny fjellhytte, hus, garasje m.m.